Wat doen we?

Het Jacoba van Beierenfonds Teylingen wil een brug slaan tussen initiatiefnemers en geldbronnen. Ons lokale fonds werft, beheert geld en besteedt dit aan lokale projecten die de leefbaarheid verbeteren. Met inzet van kennis en het netwerk wil het fonds zoveel mogelijk inwoners van Teylingen in beweging brengen om initiatieven op te pakken en tot realisatie te brengen. De funding van dit fonds wordt gerealiseerd in samenwerking met de overheid en met landelijk opererende fondsen.

Als particulier kunt u schenken. Daarnaast worden er gelden gegenereerd uit schenkingen en sponsorinkomsten, waaronder het fenomeen “Graaf” en “Gravin” van het Fonds. Het laatste geeft ondernemers of particulieren tegen betaling van € 250,- (jaarlijks en vijf jaar lang) diverse voordelen. Ook heeft het fonds een aantal ambassadeurs dat het fonds op vele plekken onder de aandacht brengt.