Voorwaarden

Als uw project aan de onderstaande voorwaarden voldoet dan kunt u een aanvraag indienen.

Het Jacoba van Beierenfonds Teylingen ondersteunt initiatieven die de Teylingse samenleving versterken. Waar moet een aanvraag minimaal aan voldoen?

Door wie De aanvraag wordt ingediend door een stichting, vereniging of een groep bewoners (burgerinitiatief*) zonder winstoogmerk of commerciële doelstelling.
De aanvrager staat ingeschreven of is actief in de gemeente Teylingen.
Doel Het initiatief draagt bij aan de vernieuwing en versterking van de kwaliteit van samenleven in de gemeente Teylingen. Het project is gericht op cultuur, sport, natuur, educatie, welzijn, economie en/of de maatschappij.
Voor wie Het project is door en voor inwoners van Teylingen.
Inzet De aanvragers zijn bereid om in tijd, geld en/of expertise zelf bij te dragen aan het welslagen van het project.
Planning Het project zit nog in de voorbereidingsfase ofwel is nog niet gestart. Het project is binnen een redelijke termijn te realiseren
Aanvragen Het Fonds kent maximaal 1750 euro toe aan een project
< € 1.750,- Aanvragen die totaal een omvang hebben van minder dan € 1.750 kunnen rechtstreeks steun krijgen van het Jacoba van Beierenfonds. Het Fonds kan bij goedkeuring uit eigen middelen ondersteunen.
> € 1.500,- Aanvragen waarvan de totale omvang meer dan € 1.750 bedragen (doch minder dan € 10.000 **) kunnen ook steun krijgen van het Fonds. Mits het bestuur een positieve besluit neemt over de aanvraag dient de aanvrager zelf de overige benodigde middelen te verwerven. Hierbij kan het Fonds wel adviseren.
Communicatie De aanvrager is bereid om tijdens en na afloop van het project informatie te geven op de website van het Jacoba van Beierenfonds Teylingen, bijvoorbeeld door het plaatsen van foto’s, een verhaaltje of de uitnodiging voor de opening.

 

* Een burgerinitiatief is voor het Jacoba van Beierenfonds Teylingen een groep van minimaal 3 personen die het initiatief nemen een maatschappelijk project voor een bredere doelgroep te realiseren.
** Een projectaanvraag van meer dan € 10.000 kan in aanmerking komen mits aanvullende financiering is gerealiseerd. Het Jacoba van Beierenfonds Teylingen kan wel haar netwerk en expertise inzetten om het initiatief haalbaar te maken.