Het bestuur

Het bestuur is verantwoordelijk voor het algehele beleid van de stichting. De leden vergaderen een aantal keer per jaar. In het bestuur hebben zitting:
  
Voorzitter
Penningmeester
Secretaris
Fondswerving

PR & Social Media
Projectadviseur
Projectadviseur
Wim Ouwehand 
Jules de Vies
Maresca de Jong
Rogier Hoeijmans
Vacant
Willemien Wagner
Mary van Putten
Antoinette Breedijk
jacoba van beierenfonds fonds beieren voorhout sassenheim warmond teylingen gemeente gemeenschapsfonds goede doel
     

De bestuursleden vervullen hun functie onbezoldigd, voor een maximale termijn van tweemaal vijf jaar. 

Binnen het bestuur en de Raad van Advies wordt gestreefd naar een brede afspiegeling van de Teylingse samenleving. 

De Raad van Advies


De Raad van Advies ondersteunt het bestuur bij haar activiteiten door:
  • de naamsbekendheid van het Jacoba van Beierenfonds Teylingen te vergroten,
  • bij publiciteit en wervingsactiviteiten ondersteuning te geven,
  • bij besluitvorming te adviseren,
  • het aandragen van projecten.

Op dit moment bestaat de Raad van Advies uit:
  
Sophieke Klaver Eigenaar van Skprojectadvies en verbonden aan de KNHM  
Jaco van Daalen Eigenaar van Van Daalen en Partners Subsidie advies  
Frans Heemskerk Eigenaar van Heemskerk Development