ANBI

Het Jacoba van Beierenfonds Teylingen is door de Belastingdienst aangewezen als ‘Algemeen Nut Beogende Instelling’ (ANBI). Dit houdt in dat uw giften aan dit fonds zijn vrijgesteld van schenk- en erfbelasting.
 
Naam Stichting Jacoba van Beierenfonds Teylingen
RSIN / fiscaal nummer 854616949
KvK nummer 62049186
Postadres Boekenburglaan 107, 2215 AC, Voorhout
Telefoonnummer: 06 3811 0311
Internet: www.jacobavanbeierenfondsteylingen.nl
E-mail: info@jacobavanbeierenfondsteylingen.nl
Bankrekeningnummer: NL29 INGB 0006 6966 69

 

Bestuurssamenstelling

Wim Ouwehand Voorzitter
Maresca de Jong Secretaris
Jules de Vries Penningmeester
Willemien Wagner Bestuurslid communicatie
Vacant
Rogier Hoeijmans
Bestuurslid fondswerving
Bestuurslid fondswerving
Mary van Putten Bestuurslid projecten
Antoinette Breedijk Bestuurslid projecten
 

Beloningsbeleid

De bestuursleden van het Jacoba van Beierenfonds Teylingen hebben ervoor gekozen om geen (vacatie) vergoeding voor het bijwonen van vergaderingen of het begeleiden van burgerinitiatieven te ontvangen. Wel krijgen bestuursleden/vrijwilligers een vergoeding voor reiskosten en eventuele andere kosten. 

Doelstelling

Stichting Jacoba van Beierenfonds Teylingen bevordert en ondersteunt burgerinitiatieven in de gemeente Teylingen die bijdragen aan het vernieuwen en versterken van de samenleving. Dit kunnen initiatieven en projecten zijn op allerlei gebieden, zoals cultuur, sport, natuur, educatie, welzijn, economie en maatschappij. 

Verantwoording

Klik hier voor het beleidsplan.
Klik hier voor het Jaarverslag 2017.