Het Jacoba van Beierenfonds Teylingen

Missie 

De missie van het Jacoba van Beierenfonds Teylingen is de leefbaarheid en kwaliteit van de samenleving te verbeteren in de gemeente Teylingen. Het gemeenschapsfonds bestaat uit een stichting die gelden inzamelt. Daarmee steunt het  burgerinitiatieven in de gemeente Teylingen, die van algemeen maatschappelijk nut zijn.
Voor deze initiatieven stelt het fonds gelden, kennis en haar netwerk beschikbaar. Om de continuïteit te waarborgen, werft het Jacoba van Beierenfonds Teylingen inkomsten, bouwt een reserve op en werkt zoveel mogelijk samen met partners.
Het Jacoba van Beierenfonds Teylingen is er voor burgers, verenigingen, stichtingen en andere organisaties zonder winstoogmerk.

Visie

Het Jacoba van Beierenfonds Teylingen heeft een versterking van de lokale samenwerking voor ogen. Het fonds is het aanspreekpunt voor burgerinitiatieven, fondsen en bedrijven die een lokaal initiatief in Teylingen willen ondernemen. Voorwaarde is dat het initiatief bijdraagt aan de leefbaarheid en sociale cohesie. Het fonds zal zich inzetten om goede ideeën, financiële middelen en beschikbare kennis bijeen te brengen.