Publiciteit en promotie

Heeft het Jacoba van Beierenfonds Teylingen jouw project ondersteund? Dan stellen we het op prijs dat je onze naam vermeldt in je communicatie-uitingen en dat je, waar mogelijk, ons logo gebruikt. Zo help je ons om meer bekendheid aan het beleid van het fonds te geven en anderen te stimuleren een aanvraag bij ons in te dienen.

Naamsvermelding

Gebruik in je uitingen behalve het logo de zin: Ons project is (mede) mogelijk gemaakt met een bijdrage van het Jacoba van Beierenfonds Teylingen. Dit is een lokaal fonds, dat als missie heeft de leefbaarheid en kwaliteit van de samenleving in de gemeente Teylingen te verbeteren. Met dat doel zet het fonds zich in om goede ideeën, financiële middelen en beschikbare kennis bijeen te brengen.

Gebruik van logo’s

Bij de digitale uitingen: link het logo naar www.jacobavanbeierenfondsteylingen.nl.
Stuur ons, voorafgaand aan een publicatie, een voorbeeld om het gebruik van het logo te kunnen beoordelen. Ook ontvangen we graag een exemplaar van de verschenen publicaties. Dit kan gemaild worden naar projecten@jacobavanbeierenfondsteylingen.nl

Download logo

Hier kunt u een jpg of png versie van het logo downloaden:
 
jpg, 300dpi, CMYK, geschikt voor drukwerk: jpg, 72 dpi, RGB, geschikt voor web pgn, 150 dpi, RGB, geschikt voor web (transparant)

Downloaden wordt niet ondersteund in de volgende browsers: IE, Safari of Opera version 12 (en eerder). Probeer te downloaden via bijvoorbeeld Google Chrome of Firefox.

Overige mogelijkheden