Geplaatst op: 16-08-2015
Op vrijdag 4 september wordt om 16.00 uur in Hotel Van der Valk het Jacoba van Beierenfonds Teylingen geïntroduceerd. Aanleiding voor de oprichting van dit fonds is dat door een terugtrekkende overheid en teruglopende sponsorinkomsten, verenigingen en andere maatschappelijke initiatieven moeilijker te realiseren zijn.
Doelstelling van het Jacoba van Beierenfonds is het bevorderen en ondersteunen van burgerinitiatieven in de gemeente Teylingen, die bijdragen aan het vernieuwen en versterken van de samenleving. Dit kunnen initiatieven en projecten zijn op allerlei gebieden, zoals cultuur, natuur, sport, educatie, welzijn, economie en maatschappij.

Financiering
Er is een grote bereidheid om vanuit landelijke fondsen lokaal bij te dragen. Door gebrek aan tijd en specifieke kennis bij lokale initiatiefnemers, worden deze landelijke fondsen weinig aangewend. Ook lokale bedrijven en particulieren zijn bereidt om aan lokale initiatieven bij te dragen. Hier is echter het gebrek aan tijd en “het vinden van de weg naar” de uitdaging.

Voor de komende drie jaar is er een samenwerking met gemeente Teylingen. De gemeente verstrekt jaarlijks een subsidie die het fonds kan verstrekken. Daarnaast worden er gelden gegenereerd uit schenkingen en sponsorinkomsten. Iedere donatie van een bedrijf of particulier wordt verdubbelt door Fonds 1818.

Grote en kleine bedragen
Het Jacoba van Beierenfonds Teylingen kent een drietal aanvragen. Als scheiding tussen groot en klein wordt in 2015 de grens gesteld op € 1.500. Jaarlijks zal door het bestuur deze grens opnieuw worden vastgesteld. Aanvragen tot € 1.500 zullen door de stichting zelf in behandeling worden genomen voor financiering uit het vermogen van de stichting. Verzoeken voor projecten boven de € 10.000 worden apart behandeld, door koppeling naar vermogensfondsen, dan wel niet in behandeling genomen en doorverwezen.

Crowdfunding
Voor bedragen tussen de € 1.500 en € 10.000 euro dient een crowdfunding inzamelingsactie opgestart te worden. De crowdfunding dient twee doelen. Ten eerste kunnen extra geldbronnen worden aangeboord en ten tweede wordt het draagvlak van het project in de Teylingse gemeenschap aangetoond.

Laagdrempelig
Belangrijke succesfactor voor het fonds is laagdrempeligheid en een eenvoudige en duidelijke aanvraagprocedure. Met inzet van haar kennis en netwerk wil het fonds zoveel mogelijk inwoners van Teylingen in beweging brengen om initiatieven op te pakken en tot realisatie te laten komen.

Bron: Teylingen.nieuws.nl
« Terug