Geplaatst op: 13-08-2015
De gemeente heeft de laatste jaren de subsidiekraan voor verenigingen dichtgedraaid. Crowdfunding is volgens het nieuwe Jacoba van Beierenfonds de alternatieve manier van het financieren van lokale initiatieven. Lokale verenigingen en initiatieven kunnen hiervoor vanaf september terecht bij het fonds dat geld inzamelt bij inwoners en bedrijven. Fonds 1818 verdubbelt de bijdragen.
Het Jacoba van Beierenfonds, opgericht in december 2014, ondersteunt lokale doelen in Teylingen. Op 4 september zijn de voorbereidingen van het fonds afgerond en kunnen aanvragen worden ingediend.

Door een terugtrekkende overheid en teruglopende sponsorinkomsten is de financiering van activiteiten van verenigingen en andere maatschappelijke initiatieven moeilijker te realiseren.

Fondsen
Tegelijkertijd is er volgens het Jacoba van Beierenfonds een grote bereidheid om vanuit landelijke fondsen om lokaal bij te dragen op gebied van cultuur, natuur, sport, educatie, welzijn, economie en maatschappij. Door gebrek aan tijd en specifieke kennis bij lokale initiatiefnemers worden deze landelijke fondsen tot nu toe weinig aangewend. 

Gemeente
Voor de komende drie jaar is er een samenwerking met de gemeente Teylingen. De gemeente Teylingen verstrekt jaarlijks een subsidie die het fonds kan (her)verstrekken. Daarnaast zal de gemeente Teylingen actief subsidieaanvragen doorverwijzen.

Lokale bedrijven en particulieren zijn volgens het fonds bereid om aan lokale initiatieven bij te dragen. Hier is echter het gebrek aan tijd en “het vinden van de weg naar” de uitdaging. Iedere donatie van een bedrijf of particulier wordt verdubbeld door Fonds 1818.

Crowdfunding
Het Jacoba van Beierenfonds Teylingen neemt aanvragen tot 1500 euro zelf in behandeling voor financiering uit het vermogen van de stichting. Voor bedragen daarboven dient een crowdfundinginzamelingsactie opgestart te worden. Het Jacoba van Beierenfonds Teylingen heeft een samenwerking met voorjebuurt.nl waarbij tegen een geringe afdracht (5%) het crowdfundingplatform gebruikt kan worden. Bijkomend voordeel van crowdfunding is volgens het fonds dat het draagvlak van het project in de Teylingse gemeenschap wordt aangetoond.

In de praktijk moet nog blijken welke initiatieven geschikt zijn voor crowdfunding. De crowdfundingactie voor nieuwe onderstellen van het Bloemencorso mislukte in maart dit jaar.

Brug vormen
Het Jacoba van Beierenfonds Teylingen wil een brug vormen tussen initiatiefnemers en de geldbronnen als lokaal fonds. Een lokaal fonds werft, beheert geld en besteedt dit aan lokale projecten die de leefbaarheid verbeteren. Met inzet van haar kennis en netwerk wil het fonds zoveel mogelijk inwoners van Teylingen in beweging brengen om initiatieven op te pakken en tot realisatie te laten komen. De funding van dit fonds wordt gerealiseerd in samenwerking met de overheid en landelijk opererende fondsen. Daarnaast worden er gelden gegenereerd uit schenkingen en sponsorinkomsten.

Door het intensief samenwerken met Fonds 1818 zijn er vergaande werkafspraken gemaakt. Fonds 1818 geeft het vertrouwen aan het Jacoba van Beierenfonds Teylingen door jaarlijks een bedrag te doneren ter hoogte van het zelf geworven kapitaal. Tevens zal zij aanvragen verdubbelen mits aan de voorwaarden wordt voldaan.

Bestuur Jacoba van Beierenfonds bestaat uit:
Wim Ouwehand - Voorzitter
Rob Batenburg - Penningmeester
Rogier Hoeijmans - Secretaris
Karin van de Water - Bestuurslid
Antoinette Breedijk - Bestuurslid

Bron: De Teyding
« Terug