Nalaten

Wellicht overweegt u het Jacoba van Beierenfonds op te nemen in uw testament. Dit kan door middel van een erfstelling of een legaat. U laat dan vastleggen dat het Jacoba van Beierenfonds Teylingen een vastgesteld percentage (erfstelling) of een bepaald bedrag (legaat) ontvangt van de erfenis.

De notaris kan u hierbij adviseren. Deze gift is vrijgesteld van erfbelasting omdat het Jacoba van Beierenfonds Teylingen een goede doelen organisatie is.

Oriënterend gesprek
Als u dit overweegt, is het mogelijk eerst een afspraak te maken voor een vrijblijvend oriënterend gesprek. We bespreken dan uw wensen als gever en de mogelijkheden op maat, bijvoorbeeld de besteding van (een deel van) uw nalatenschap. Wij zien het als een bijzonder gebaar van vertrouwen als wij mogen zorg dragen voor een goede besteding van (een deel van) iemands vermogen na het overlijden. Deze bijdrage kan het verschil maken in de toekomst van mensen die een steuntje in de rug nodig hebben.