Ik wil doneren

Iedereen kan bij het Jacoba van Beierenfonds Teylingen ondersteuning aanvragen. Aan de andere kant kan ook iedereen aan het fonds bijdragen. Dat geldt niet alleen voor inwoners, ook bedrijven kunnen op verschillende manieren bijdragen en daarmee de leefbaarheid in Teylingen helpen verder te verbeteren.

Elke bijdrage - groot of klein - is van harte welkom. Het Jacoba van Beierenfonds Teylingen is door de Belastingdienst erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat geen successierecht of schenkingsrecht verschuldigd is over erfenissen en schenkingen die het Fonds ontvangt.

(IBAN) NL29 INGB 0006 6966 69 t.n.v. Stichting Jacoba van Beierenfonds Teylingen. 
Vermeld daarbij uw contactgegevens. Wij sturen u dan z.s.m. een ontvangstbevestiging.