Voorwaarden

Het Jacoba van Beierenfonds Teylingen ondersteunt initiatieven die de Teylingse samenleving versterken. Waar moet een aanvraag minimaal aan voldoen?:
 
Door wie De aanvraag wordt ingediend door een stichting, vereniging of een groep bewoners (burgerinitiatief*) zonder winstoogmerk of commerciële doelstelling.
De aanvrager staat ingeschreven of is actief in de gemeente Teylingen.
Doel Het initiatief draagt bij aan de vernieuwing en versterking van de kwaliteit van samenleven in de gemeente Teylingen. Het project is gericht op cultuur, sport, natuur, educatie, welzijn, economie en/of de maatschappij.
Voor wie Het project is door en voor inwoners van Teylingen. 
Inzet De aanvragers zijn bereid om in tijd, geld en/of expertise zelf bij te dragen aan het welslagen van het project.
Planning Het project zit nog in de voorbereidingsfase ofwel is nog niet gestart. Het project is binnen een redelijke termijn te realiseren
Aanvragen Het Fonds kent 2 soorten aanvragen: aanvragen kleiner dan € 1.500 en aanvragen groter dan € 1.500. 
< € 1.500,- Aanvragen die totaal een omvang hebben van minder dan € 1.500 kunnen rechtstreeks steun krijgen van het Jacoba van Beierenfonds. Het Fonds kan bij goedkeuring uit eigen middelen ondersteunen.
> € 1.500,- Aanvragen waarvan de totale omvang meer dan € 1.500 bedragen (doch minder dan € 10.000**) kunnen ook steun krijgen van het Fonds. Mits het bestuur een positieve besluit neemt over de aanvraag dient de aanvrager zelf, met behulp van crowdfunding, het grootste deel van het beoogde bedrag te worden binnengehaald. (zie ook Hoe werkt het)
Communicatie De aanvrager is bereid om tijdens en na afloop van het project informatie te geven op de website van het Jacoba van Beierenfonds Teylingen, bijvoorbeeld door het plaatsen van  foto’s, een verhaaltje of de uitnodiging voor de opening.
 
Een burgerinitiatief is voor het Jacoba van Beierenfonds Teylingen een groep van minimaal 3 personen die het initiatief nemen een maatschappelijk project voor een bredere doelgroep te realiseren.
** Een projectaanvraag van meer dan € 10.000 kan in aanmerking komen mits aanvullende financiering is gerealiseerd. Het Jacoba van Beierenfonds Teylingen kan wel haar netwerk en expertise inzetten om het initiatief haalbaar te maken.

 Het bestuur van het Jacoba van Beierenfonds Teylingen beslist over de goedkeuring van een project. 

Voor de goedkeuring van een project is het van belang dat een project:
 
 • Bijdraagt aan de samenleving van Teylingen.
 • Draagvlak heeft bij de bevolking.
 • Een bredere doelgroep bereikt dan enkel de eigen leden.
 • Haalbaar is financieel en qua planning binnen een redelijke termijn.
 • Bijdraagt aan een diversiteit aan projecten in Teylingen (geen herhalingsprojecten).
 • Draagvlak heeft bij de betrokkenen die het plan gaan realiseren (voldoende inzet vrijwilligers).
 • Uitstraling heeft waarmee de lokale kracht van de inwoners van Teylingen zichtbaar is.
 • Continuïteit gewaarborgd is of dat het een eindig project is (geen financiering van exploitatiekosten).
 • Het beschikbare jaarbudget nog ruimte heeft voor projecten.
Welke projecten /kosten komen niet voor financiering door het Fonds in aanmerking:
 
 • Projecten die reeds gestart zijn voor datum van de aanvraag. 
 • Projecten gericht op activiteiten / participanten buiten de gemeente Teylingen.
 • Projecten met een religieus of politiek karakter.
 • Kosten en investeringen die redelijkerwijs binnen de normale exploitatie vallen van een aanvrager.
 • Aanvragen voor individuen, publiekrechtelijke instellingen , koepelorganisaties, commerciële instellingen.
 • Kosten voor catering, promotie.
 • Indien jouw organisatie in de afgelopen 12 maanden al eerder een toekenning heeft gekregen van het Jacoba van Beierenfonds.
Neem gerust contact op met het Jacoba van Beierenfonds Teylingen om na te gaan of jouw idee in aanmerking kan komen voor een bijdrage.