Hoe werkt het 

1 - voorbereiden aanvraag

Zorg dat je een concreet project hebt waar je een bijdrage voor vraagt. 
Check de voorwaarden of je project hieraan voldoet.
Indien je hulp nodig hebt, neem dan contact op met de projectadviseur via projecten@jacobavanbeierenfondsteylingen.nl

2 - indienen aanvraag

Als jouw project aan de voorwaarden voldoet dan kun je een aanvraag indienen,
Het Fonds hanteert 2 verschillende aanvraagmogelijkheden:

1. ​De projectaanvraag bedraagt minder dan € 1.500,-
Het Jacoba van Beierenfonds Teylingen kan dit project voor maximaal 100% financieel ondersteunen, mits het aan de voorwaarden voldoet. 

Je kunt je aanvraag indienen via Aanvraagformulier minder dan € 1.500,-
Let op het toevoegen van bijlagen!

2. De projectaanvraag bedraagt meer dan € 1.500,-
Hiervoor dient door de aanvrager zelf, met behulp van crowdfunding, het grootste deel van het beoogde bedrag te worden binnengehaald.
Na positieve besluitvorming door het bestuur van het fonds zal met de aanvrager overlegd worden welk deel door het fonds wordt bijgepast.

Je kunt je aanvraag indienen via Aanvraagformulier meer dan € 1.500,-
Let op het toevoegen van bijlagen!!

Een crowdfundingcampagne kan altijd gestart worden ongeacht of het Jacoba van Beierenfonds hier een financiele bijdrage aan levert. 
 

Crowdfunding

Crowdfunding is een alternatieve manier van financieren. Bij crowdfunding legt een grote groep mensen een relatief klein bedrag in om zo samen iets voor elkaar te krijgen. Je maakt heel concreet wat je precies wilt doen en hoeveel geld, hulp en materiaal je daarvoor nodig hebt. Het idee is dat iedereen die iets ziet in een initiatief een bedrag doneert en daar ook iets voor terugkrijgt, namelijk het afgeronde project en een tegenprestatie. Het Jacoba van Beierenfonds Teylingen werkt samen met Stichting Voor je Buurt.

Wil je meer weten over crowdfunding en hoe dit werkt kijk dan op www.voorjebuurt.nl of neem contact op met de projectadviseur via projecten@jacobavanbeierenfondsteylingen.nl
 

3 - besluitvorming aanvraag

  • Je aanvraag komt binnen bij de projectadviseur;
  • De projectadviescommissie bekijkt en beoordeeld de aanvraag;
  • Er kunnen nadere inlichtingen worden ingewonnen bij aanvrager;
  • De projectadviescommissie formuleert een voorstel;
  • Het voltallige bestuur bespreekt het voorstel en neemt een besluit;
  • De projectadviseur brengt de aanvrager op de hoogte van het besluit.
Het bestuur komt 4 keer per jaar bijeen. De aanvraag dient volledig 1 maand voor het bestuursoverleg te zijn ingediend. Data zijn:
 
Uiterste indiendatum Besluitvorming bestuur
1 januari 1e woensdag van februari
1 april 1e woensdag van mei
1 augustus  1e woensdag van september
1 november 1e woensdag van december
De aanvraag kan worden afgekeurd (past niet binnen criteria van het fonds) of  goedgekeurd (waarbij kleiner dan € 1.500 direct wordt uitgekeerd en groter dan € 1.500 wordt uitgekeerd na het behalen van de crowdfundingcampagne).  Het bestuur kan zowel goedgekeurde als afgekeurde aanvragen voorzien van een advies om het project wel of nog beter haalbaar te maken.

4 - uitvoering project

Een goedgekeurde aanvraag wordt vastgelegd in een toekenningsbeschikking waarin de afspraken voor de start, afronding, communicatie en verantwoording zijn vastgelegd en zal de bijdrage naar het opgegeven bankrekeningnummer worden overgemaakt. 

5 - verantwoording

Na de uitvoering van het project dient de aanvrager verantwoording af te leggen middels het retour zenden van, de door 2 bestuursleden, getekende bestedingsverklaring en een overzicht van de financiele afwikkeling, in dit overzicht moeten zijn opgenomen de begroting, realisatie en het dekkingsplan(inkomstenbronnen). Daarnaast zend u het Fonds een verslag van het project met minimaal 2 foto's die rechtenvrij door het Fonds gebruikt mogen worden. 

Een goedgekeurde aanvraag wordt vastgelegd in een toekenningsbeschikking waarin de afspraken voor de start, afronding, communicatie en verantwoording zijn vastgelegd.

6 - definitieve vaststelling.

Nadat het Jacoba van Beierenfonds Teylingen de documenten retour heeft ontvangen wordt de definitieve vaststelling bepaald. De projectadviseur zend u een e-mail met daarin de bevestiging dat de projectaanvraag definitief is afgerond.